نوع وسیله : مینی بوس و اتوبوس
تاریخ آگهی :
1395/04/02
شهرستان : كرج
قیمت : 170000000
تاریخ ساخت : 1993
نوع : ایوکو
مدل : ۱۹ نفره
کیلومتر کارکرد : 0
رنگ : نارنجي
پلاک : ملی
توضیحات: تخفیف پای قولنامه
ایمیل :
تلفن: ۰۹۳۵۴۴۳۹۰۴۴
آدرس :
 

نوع وسیله : کامیون
تاریخ آگهی :
1395/03/29
شهرستان : اروميه
قیمت : 230000000
تاریخ ساخت : 1385
نوع : سینه اکسور6چرخ باری
مدل : سینه اکسور باری
کیلومتر کارکرد : 0
رنگ : سفید
پلاک :
توضیحات: بدون رنگ تعمیرشده اتاق عقب نو لاستیکها90درصد بیمه بدنه وشخص ثالث10ماه مانده
ایمیل :
تلفن: 09146225201
آدرس : نمایشگاه بوکان کامیون09146225201
 

نوع وسیله : کامیون
تاریخ آگهی :
1395/03/29
شهرستان : اروميه
قیمت : 82000000
تاریخ ساخت : 1353
نوع : بنز6چرخ بتری
مدل : بنزتک باری1921
کیلومتر کارکرد : 0
رنگ : زيتوني
پلاک :
توضیحات: متور میلنگ استاندارد ماشین درجه یک
ایمیل :
تلفن: 09146225201
آدرس : نمایشگاه بوکان کامیون09146225201پورابراهیم
 

نوع وسیله : کامیون
تاریخ آگهی :
1395/03/29
شهرستان : اروميه
قیمت : 111000000
تاریخ ساخت : 1364
نوع : بنز تک باری
مدل : بنز 6چرخ1921
کیلومتر کارکرد : 0
رنگ : زيتوني
پلاک :
توضیحات: بدون رنگ اتاق عقب60درصد لاستیکها90درصد
ایمیل :
تلفن: 09146225201
آدرس : نمایشگاه بوکان کامیون09146225201پورابراهیم
 

نوع وسیله : کامیون
تاریخ آگهی :
1395/03/29
شهرستان : اروميه
قیمت : 190000000
تاریخ ساخت : 1383
نوع : اتیکو6چرخ باری
مدل : اتیکو تیپ1
کیلومتر کارکرد : 0
رنگ : سفید
پلاک :
توضیحات: درب سمت راننده رنگ دارد اتاق عقب نو لاستیها80درصد تعمیرشده
ایمیل :
تلفن: 09146225201
آدرس : نمایشگاه بوکان کامیون09146225201پورابراهیم
 

نوع وسیله : کامیون
تاریخ آگهی :
1395/03/29
شهرستان : اروميه
قیمت : 210000000
تاریخ ساخت : 1383
نوع : اتیکو6چرخ باری
مدل : اتیکو تیپ1
کیلومتر کارکرد : 0
رنگ : سفید
پلاک :
توضیحات: بدون رنگ اتاق عقب نو لاستیها80درصد
ایمیل :
تلفن: 09146225201
آدرس : نمایشگاه بوکان کامیون09146225201پورابراهیم
 

نوع وسیله : کامیون
تاریخ آگهی :
1395/03/29
شهرستان : اروميه
قیمت : 125000000
تاریخ ساخت : 1383
نوع : رنو6چرخ باری
مدل : رنو تک270
کیلومتر کارکرد : 0
رنگ : سفید
پلاک :
توضیحات: بدون رنگ تازه تعمیر اتاق عقب نو
ایمیل :
تلفن: 09146225201
آدرس : نمایشگاه بوکان کامیون09146225201پورابراهیم
 

نوع وسیله : کامیون
تاریخ آگهی :
1395/03/29
شهرستان : اروميه
قیمت : 230000000
تاریخ ساخت : 1385
نوع : سینه اکسور6چرخ باری
مدل : سینه اکسور باری
کیلومتر کارکرد : 0
رنگ : سفید
پلاک :
توضیحات: بدون رنگ تعمیرشده اتاق عقب نو لاستیکها90درصد بیمه بدنه وشخص ثالث10ماه مانده
ایمیل :
تلفن: 09146225201
آدرس : نمایشگاه بوکان کامیون09146225201
 

نوع وسیله : کمپرسی
تاریخ آگهی :
1395/03/29
شهرستان : اروميه
قیمت : 100000000
تاریخ ساخت : 1359
نوع : بنز6چرخ عراقی
مدل : بنز6چرخ کمپرسی
کیلومتر کارکرد : 0
رنگ : آبی
پلاک :
توضیحات: بدون رنگ تازه تعمیر اتاق عقب ولاستیکها80درصد
ایمیل :
تلفن: 09146225201
آدرس : نمایشگاه بوکان کامیون09146225201پورابراهیم
 

نوع وسیله : کامیون
تاریخ آگهی :
1395/03/29
شهرستان : اروميه
قیمت : 200000000
تاریخ ساخت : 1385
نوع : اف ام9 تک باری
مدل : اف ام 9 شش چرخ
کیلومتر کارکرد : 0
رنگ : سفید
پلاک :
توضیحات: بدون رنگ تازه تعمیر اتاق عقب80درصد لاستیکها90درصد
ایمیل :
تلفن: 09146225201
آدرس : نمایشگاه بوکان کامیون09146225201پورابراهیم
12345678910...
تعداد آگهی ها: 745


آگهی فروش خودروی مورد نظر خود را جستجو کنید
نوع وسیله :
 نوع خودرو : چنانچه وارد نکنید همه انواع جستجو می شوند
 مدل خودرو : چنانچه وارد نکنید همه مدل ها جستجو می شوند
 رنگ :  
 تاریخ ساخت:   مثلا: 1391
حداقل قیمت :  ریال
حداکثر قیمت :  ریال
شهر آگهی دهنده: